Košík: 0 Kč
Zpracování osobních údajů Podmínky zpracování osobních údajů - formulář

Podmínky zpracování osobních údajů - formulář

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

 

Společnost     CHVALIS s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů,

abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost CHVALIS s.r.o.  se sídlem Velešická 54, Hoštka, PSČ 41172, identifikační číslo: 25433971, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 18176 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Velešická 54, Hoštka, PSČ 41172, adresa elektronické pošty eshop@chvalis.cz, telefon 416 857 711.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy – odpověď na Váš dotaz z formuláře.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.